Doa agar di mudahkan segala urusan

No Comments

Doa agar di mudahkan segala urusan

“Katakanlah : Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke siang dan Engkau masukkan siang ke malam, Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (Q.S Ali Imran : 26-27)

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau (HR. Abu Daud)

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari duka cita dan kesedihan, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepada-Mu dari takut dan bakhil, dan aku berlindung kepada-Mu dari hutang  dan penindasan (HR. Abu Daud)

Ya Rabb-ku, bagiMu lah segala puji sebagaimana ketinggian wajah-Mu dan kebesaran-Mu dan sebesar kekuasaan-Mu (HR. Imam Ahmad dan Ibnu Majah)

doa agar dimudahkan segala urusan

back to top