Allahu Akbar! Tanda-tanda Kebesaran Allah Pada Tubuh Manusia

No Comments
Allahu Akbar Allah Maha Besar dan Maha Kuasa atas segala ciptaannya.
Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Dan dibalik ciptaannya itu tersimpan banyak rahasia serta hikmah yang tidak disadari oleh manusia.   
Mengapa tangan kita ada lima jari? Mengapa batang leher kita dijadikan tegak oleh Allah? Mengapa dalam salat mengandung perbuatan berdiri tegak, rukuk, sujud dan duduk antara dua sujud?
 
Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri manusia yang tak jarang disadari oleh kita, seperti:
 
1. Otak manusia seperti orang sujud dalam salat
Bentuk otak manusia pun jika diperhatikan dengan teliti akan kelihatan seperti orang yang sedang sujud. Otak berada di bagian paling atas manusia, tetapi apabila kita sujud, ia berada di tempat paling rendah, menandakan pengabdian manusia pada Allah SWT. 
 
“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Qur’an itu benar, dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahawa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?” (Surat Fusshilat : Ayat 53).
 
 
2. Saluran udara pada paru-paru membentuk kalimat tauhid
Ahli sains telah menemukan bahwa saluran-saluran udara di dalam paru-paru manusia membentuk kalimah ‘La ilaha illallah’ (Tiada Tuhan melainkan Allah) dalam tulisan Arab. 
 
3. Nama Allah pada 5 jari tangan
Sesungguhnya Allah, Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Bijaksana, Dia telah menunjukkan keagungan-Nya melalui penciptaan lima jari manusia, yang melambangkan huruf-huruf : Alif, Lam, Lam dan Ha yang membentuk kalimah Allah dalam perkataan dan tulisan Arab.
 
4. Jumlah Asmaul Husnah pada telapak tangan
Jika kita balikkan pula tangan, dan melihat ke telapaknya, maka di situ kita akan lihat urat-urat yang akan membentuk tulisan nomor dalam bahasa Arab. Nomornya adalah 81 di telapak tangan kiri dan 18 di telapak tangan kanan. Jika dicampur kedua nomor tersebut, jumlahnya ialah 99.
 
Dan nomor 99 itu adalah simbolik kepada 99 nama Allah, yang dipanggil sebagai Asma-ul Husna (nama-nama yang baik).
 
5. Gerakan dalam salat cerminkan simbol nama Nabi
Berdiri lurus dalam salat melambangkan huruf Alif (ا), ruku’ melambangkan huruf Ha (ح), sujud melambangkan huruf Mim (م), dan duduk melambangkan huruf Dal (د). Ia akhirnya membentuk perkataan Ahmad dalam tulisan Arab, nama Nabi Terakhir yang membawa Perjanjian Terakhir.
احمد = ا + ح + م + د = Ahmad.
 
Ketahuilah bahwa Ahmad adalah salah satu nama lain bagi Nabi Muhammad SAW dan mengikut sejarah, ibunya Aminah menginginkn anaknya itu dinamai dengan nama Ahmad, tetapi kemudian datuknya Abdul Mutalib memberikannya nama Muhammad.
 
Ahmad dan Muhammad di dalam bahasa Arab maksudnya sama yaitu ‘Yang Terpuji’.
 
“Dan (ingatlah) ketika Isa putera Maryam berkata: “Hai bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)” …… ” (Surat As-Shaaf : Ayat 6).
 
6. Saat jari telunjuk diangkat pada Tasyahud dalam salat melambangkan nama Allah
Pada duduk tahiyyat akhir dalam salat, suatu sunnah bagi kita untuk mengangkat jari telunjuk ketika membaca kalimah syahadah. Jari telunjuk diangkat menandakan Tuhan yang Esa. Dan perhatikan, pada urat-urat jari itu akan membentuk kalimat Allah dalam Bahasa Arab.
 
“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.” (Surat Al Infithaar : Ayat 6-8).
 
Berbeda bagi kebudayaan Cina Kuno, tanda-tanda pada telapak kaki dan tangan telah dikenal menjadi titik refleksi, karena setiap titik ada makna dan dipercaya mampu mengobati penyakit.
Sedangkan pada punggung di kenal dengan pengobatan akupuntur dan bekam atau hijamah yang banyak dilakukan umat Islam.

back to top